Misyonumuz;

Çevreye ve kültüre duyarlı, milli kültür ve ahlak sahibi bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.


Vizyonumuz;

Milli manevi ve ahlaki değerlere bağlı kültürlü insanlar yetişmesi çalışmalarında bulunmak.

Beden ve ruh sağlıklarının korunması maksadıyla milli, ahlaki, dini, kültürel ve edebi bilgiler vermek; sportif faaliyetlerde bulunmak ve bu çerçevede her türlü dayanışmayı temin etmek.


Hedefimiz;

Öncelikli hedefimiz her işinde sevgiyi esas alan, hayatın her alanında var oluş gayesine uygun bir yaşam tarzını içselleştirip yaşamaya gayret eden, her türlü ayrımcılıktan uzak bir şekilde ön yargıları kırarak birbirini anlamak için daha fazla çaba sarf etmeye istekli, gönül ve zihinleri açık, sağduyulu, haysiyetli, olumlu nitelikli bireylerin yetişmesidir.


Hassasiyetlerimiz;

Sosyal çalışmaları bireysel ve sosyal gelişim için bir araç, Rızayı Bari’yi kazanmak için bir vesile kabul edip, üzerimize aldığımız görevleri ibadet şuuru içerisinde yerine getirmeye çalışıyoruz.


Çalışma Metotlarımız;

Yaşamın her alanında olduğu gibi, sosyal çalışma alanında da bilimsel ve teknik, sistemli ve koordineli, yardımlaşma ve dayanışma, danışma ve istişare içerisinde çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Küreselleşen dünyada, 8 milyar hedef kitleye mesaj ulaştırmanın özgünlük, özgürlük, yenilikçilik, hukukilik, kalite gibi kriterler ve inanç, özveri, gayret, kararlılık ve süreklilik gibi meziyetler gerektirdiğinin farkındayız.


Sistemimiz;

Belirlenen hedeflere ulaşma azim ve gayretimiz; başarıya odaklı, bireysel ve sosyal tam bir ahenk içinde, neticesi ve aşamaları raporlanmış, ölçülebilir bir sistem içerisinde çalışmamızı gerekli ve zorunlu kılmaktadır.