İSGD Sosyal yardım çalışmaları kapsamında yapılan 1439 Ramazan faaliyetleri verimli şekilde tamamlanmıştır.