Sivil Savunma, İlk Yardım ve Telsizcilik Eğitimi

Üye ve gönüllülerimize yönelik Sivil Savunma, İlk Yardım ve Telsizcilik Eğitimleri...

 

 

 

1440 YÂD Günleri Hatim Duyurusu

Mehmed Zahid Kotku ve Mahmud Es'ad Coşan Hoca efendiler, doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur’an-ı Kerim hatimleriyle ve özel programlarla yâd ediliyor. 

 

 

 

Kılavuzsuz Olmaz!

Kur’anın Anlamıyla Buluşmak Platformu (KAB) tarafından hazırlanan “Kılavuzsuz Olmaz” animasyonu…

 

 

 

Elham Bu!

KAB Platformu tarafından hazırlanan ‘ELHAM BU’ animasyonu…

 

 

 

Okuduk mu?

Kur’anın Anlamıyla Buluşmak Platformu (KAB) tarafından hazırlanan Okuduk mu? Kısa Film

 

 

 

Kritik Analitik Okuma Pratikleri – Eleştirel Medya Okuryazarlığı

Bilgi çağında olmamızın da etkisiyle bir taraftan olanca hızıyla bilgi üretilmekte bir taraftan da özellikle medya aracılığıyla bu bilgiler bize ulaşmakta...

 

 

 

Ön Yargı!!!

Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Platformu tarafından hazırlanan ''Ön Yargı'' sosyal deney…

 

 

 

Farkındalık Kültürü Oluşturmada Algıda Seçicilik…

Sorunlarla dolu zaman ve mekanlarda, yüzyıllardır hem bireysel hem de toplumsal olarak çözüm bulamadığımız veya maksatlı olarak buldurulmadığımız problemlerle birlikte yaşıyoruz. 

 

 

 

Medyada Kaynak Güvenilirliği…

Okuduğunuz veya duyduğunuz haberlere hemen inanıyor musunuz? Yoksa gerçekliğini sorguluyor, doğruya ulaşmak için çaba sarf ediyor musunuz?